БАҒДАРЛАМАСЫ ТУРАЛЫ

Гранттар бағдарламасы Орталық Азия өңірінде биоалуантүрлілікті сақтауға бағытталған. Бағдарлама WWF үйлестіруімен жүзеге асырылады және биоалуантүрліліктің негізгі аумақтарын сақтау Серіктестік қорымен (CEPF) қаржыландырылады. Қор 2000 жылы дамушы елдерде және өтпелі экономикасы бар елдерде биоалуантүрлілік ошақтарын — әлемнің биологиялық бай экожүйелерін қорғау үшін құрылған.

Орталық Азия таулы аймағында биоалуантүрлілік ошағы Азияның екі ірі таулы жотасы – Памир және Тянь-Шаньмен құрылды және жеті елдің аумағында орналасқан: Қырғызстан мен Тәжікстанның барлық аумағында,  Қазақстанның оңтүстік-шығысында, Өзбекстанның шығысында, Қытайдың батысында, Ауғанстанның солтүстік-шығысында және Түрікменстанның оңтүстік-шығыс шағын таулы бөлігінде.

Аталған  аумақтар өсімдіктердің, құстардың, рептилиялардың, қосмекенділердің және тұщы су балықтарының эндемикалық түрлерінің бай алуан түрлілігіне ие.

Биоалуантүрліліктің негізгі аумақтарын сақтау әріптестік қорының тәжірибесі осындай гранттық бағдарламалар жоба аймағында биоалуантүрліліктің негізгі аумақтарын сақтауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ ұзақ мерзімді негізде азаматтық қоғамның дамуына елеулі ықпал етуге мүмкіндік беретінін көрсетеді.

Интерактивті карта CEPF сайтында

Орталық Азияның таулы аймағындағы биотүрліліктің ошағы (rus)

CEPF-ке сілтеме

 

WWF: Бағдарламаны ұйымдастырушы

цца

Дүниежүзілік жабайы табиғат қоры (WWF) — 5 миллионға жуық тұрақты жақтастарды біріктіретін және 100-ден астам елде жұмыс істейтін ірі тәуелсіз халықаралық табиғат қорғау ұйымдарының бірі.

WWF миссиясы – планетаның табиғи ортасының өсіп келе жатқан азып-тозуының алдын алу және адам мен табиғаттың үйлесімділігіне қол жеткізу. Басты мақсат – жердің биологиялық әртүрлілігін сақтау.

Әлемдік бюджеттің жартысынан астамын біз WWF жақтаушылары деп аталатын жеке тұлғалардың қайырмалдықтары құрайды.
(толығырақ)

 

 

AРГО: Серіктес

фкпщ
«АРГО» Азаматтық қоғамды дамыту қауымдастығы — бұл Қазақстандағы қоғамдық ұйымдар мен қауымдастықтарға қызмет көрсететін азаматтық қоғам ұйымдарын (АҚҰ) біріктіретін ұлттық қауымдастық. АРГО 2004 жылы ресми түрде тіркелген, елдің барлық аумағы бойынша АҚҰ ресурстық орталықтары біріктірілді. Оның әрбір қатысушысының өзінің ҮЕҰ желісі бар, осылайша АРГО-ның ресми мүшелері Қазақстандағы ҮЕҰ-дың 80%-дан астамына қол жеткізе алады. АРГО 10 жыл бойы Қазақстандағы азаматтық қоғамды дамытумен белсенді айналысты, ал соңғы жылдары оның қызмет саласы бүкіл Орталық Азия, ТМД және Оңтүстік Азия бойынша кеңейді.
(толығырақ)

 

 

CEPF: Бағдарламаны қаржыландыру

суза

Биоалуантүрліліктің негізгі аумақтарын сақтау серіктестік қоры.

Биологиялық түрлілік – Жердегі өмір сүру нысандарының бай жиынтығы – адамның өмір сүруіне негіз болып табылады, бірақ үлкен және өсіп келе жатқан қауіп тұр. Биоалуантүрліліктің негізгі аумақтарын сақтау серіктестік қоры (CEPF)  осы мәселені дамушы елдерде және өтпелі экономикасы бар елдерде биологиялық ресурстарға бай, бірақ жердің жер бетіндегі экожүйесіне қауіп төнетін әлемдік биоалуартүрліліктің ыстық нүктелерін қорғау жөніндегі азаматтық қоғамның мүмкіндіктерін кеңейту жолымен шешу үшін 2000 жылы құрылды.
(толығырақ)