БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ

РЕГИОНАЛДЫК КОМАНДА

team

Елизавета Протас
Программанын жетекчиси
LProtas@fondprirody.ru
Достык проспекти 248б, 210-кеңсе, Алматы, Казахстан

Татьяна Резникова
Кичи гранттардын менеджери
tatyana@argonet.org
«АРГО» Жарандык Коомду Өнүктүрүү Ассоциациясы
Жандосов көчөсү 36, Алматы, Казахстан, 050057

Григорий Мазманянц
Борбордук-Азиядагы WWF программасынын директору
Достык проспекти 248б, 210-кеңсе, Алматы, Казахстан

Ольга Переладова
Борбордук-Азиядагы WWF программасынын илимий жетекчиси
OPereladova@fondprirody.ru

Дэниел Ротберг

Гранттар директору, Биологиялык ар түрдүүлүктүн Негизги Территорияларын Сактоо боюнча Өнөктөштүк Фонду
+1 (202) 257-9954
drothberg@cepf.net
2011 Crystal Drive, Suite 600 I Arlington, VA 22202 USA

 

ӨЛКӨЛҮК КООРДИНАТОРЛОР

 

Лина Валдшмидт
Казахстан
v.lina78@mail.ru

Михаил Яковлев
Кыргызстан
mihey-painter@mail.ru

Хисравшох Шерметов
Тажикстан
shermatov.khisrav@gmail.com

Бегенич Атамурадов
Түркмөнстан
fortkmngos@inbox.ru

Александр Григорьянц
Өзбекстан
a.grigor50@mail.ru

карта

Дареги: Достык проспекти 248б, 210-кеңсе, Алматы, Казахстан