ARAGATNAŞYK

Sebitleýin topar

team

Ýelizaweta Protas
Maksatnamanyň ýolbaşçysy
LProtas@fondprirody.ru
Dostluk 248b şaýoly, ofis 210, Almaty, Gazagystan

Grigoriý Mazmanýans
WWF Merkezi-Aziýa maksatnamasynyň direktory
Dostluk 248b şaýoly, ofis 210, Almaty, Gazagystan

Olga Pereladowa
WWF Merkezi-Aziýa maksatnamasynyň ylmy ýolbaşçysy
OPereladova@fondprirody.ru

Tatýana Reznikowa
Kiçi höweslendirmeleriň menejeri
tatyana@argonet.org
“ARGO” Raýdaşlyk jemgyýetiniň Ösüş Assosiasiýasy
Jandosowa köç., 36, Almaty, Gazagystan, 050057

Daniel Rotberg
Höweslendirmeleriň Direktory, Bioköpdürliligiň Esasy Çäklerini Saklamagyň Hyzmatdaşlyk Gaznasy
+1 (202) 257-9954
drothberg@cepf.net
2011 Crystal Drive, Suite 600 I Arlington, VA 22202 USA

 

ÝURT SALGAMLARY

 

Lina Waldşmidt
Gazagystan
v.lina78@mail.ru

Mihaýil Ýakowlew
Gyrgyzystan
mihey-painter@mail.ru

Hisrawşoh Şermatowa
Täjigistan
shermatov.khisrav@gmail.com

Begenç Atamuradow
Türkmenistan
fortkmngos@inbox.ru

Aleksandr Grigorýan
Özbegistan
a.grigor50@mail.ru

карта

Salgy: Dostluk 248b şaýoly, ofis 210, Almaty, Gazagystan