КОНКУРСТАР

КИЧИ ГРАНТТАР

Кичи гранттар 20,000 АКШ доллары суммасында берилет.

Кичи гранттар үчүн өтүнмөлөр конкурсу (CfPs) бул бетте жарыяланат. Өтүнмөлөр конкурсу өлкөлөр боюнча же белгилүү бир экологиялык же түрлүү багыттар боюнча ачылат.

 

ЧОҢ ГРАНТТАР

Чоң гранттар 20,000 АКШ долларынан 150,000 АКШ долларына чейин суммада берилет.

Кызыкдар экендигин билдирген каттарга карата сурамдар ушул бетте жарыяланат. Өтүнмөлөргө карата конкурстар белгилүү бир регионалдык, экологиялык же түрлүү багыттарга багытталат.