BÄSLEŞIKLER

KIÇI Höweslendirmeler

Kiçi höweslendirmeler 20,000 ABŞ dollaryna çenli möçberde berilýär.

Kiçi höweslendirmeler üçin arzalaryň bäsleşigi (CfPs) bu sahypada çap edilýär. Arzalaryň bäsleşigi ýurtlar boýunça ýa-da kesgitli ekologiki ýa-da görnüş ugurlary boýunça açylar.

 

HÄZIRKI ARZALAR

Işjeň arzalar ýok

 

ÝAPYK ARZALAR

 

ULY Höweslendirmeler

Uly höweslendirmeler 20,000 ABŞ dollaryndan we 150,000 ABŞ dollaryna çenli möçberde berilýär.

Gyzyklanmany bildirmek bilen hatlara talaplar bu sahypada habar edilýär. Arzalaryň bäsleşigi kesgitli sebit, ekologiki ýa-da görnüş ugurlara gönükdiriler.

 

HÄZIRKI ARZALAR

Işjeň arzalar ýok

 

ÝAPYK ARZALAR

Merkezi Aziýada bäsleşikler 2020-nji ýylyň 6-njy maýyndan 17-nji iýun aralygy (rus)