ЖАПАЙЫ ЖАРАТЫЛЫШ ДҮЙНӨЛҮК ФОНДУ

цца

Жапайы жаратылыш дүйнөлүк фонду (WWF) – 5 миллионго жакын туруктуу тарапташтарды бириктирген жана 100дөн ашуун өлкөдө иш алып барган, жаратылышты коргоо боюнча эң чоң көз карандысыз эл аралык уюмдардын бири.

WWFнын миссиясы — планетанын табигый чөйрөсүнүн күчөп жаткан деградациясын токтотуу жана адам менен жаратылыштын гармониясына жетишүү. Башкы максат – Жердин биологиялык ар түрдүүлүгүн сактап калуу.

WWF өзүнүн ишин 1988-жылы Россияда баштаган, ал эми 1994-жылы Жапайы жаратылыштын дүйнөлүк фондунун россиядагы өкүлчүлүгү ачылган. 2004-жылы Россиянын WWF россиянын улуттук уюму болгон. Бул жылдардын ичинде биздин өлкөдө 47 региондо 1000 талаа долбоорлорун ишке ашырдык жана Россиянын жаратылыш байлыктарын сактоо боюнча ишке 133 млн. евро жумшадык.

Сайт: wwf.ru