ЖАПАЙЫ ЖАРАТЫЛЫШ ДҮЙНӨЛҮК ФОНДУ

цца

Жапайы жаратылыш дүйнөлүк фонду (WWF) – 5 миллионго жакын туруктуу тарапташтарды бириктирген жана 100дөн ашуун өлкөдө иш алып барган, жаратылышты коргоо боюнча эң чоң көз карандысыз эл аралык уюмдардын бири.

WWFнын миссиясы — планетанын табигый чөйрөсүнүн күчөп жаткан деградациясын токтотуу жана адам менен жаратылыштын гармониясына жетишүү. Башкы максат – Жердин биологиялык ар түрдүүлүгүн сактап калуу.

Сайт: wwf-ca