ÝABANY TEBIGATYŇ BÜTINDÜNÝÄ GAZNASY

цца

Ýabany tebigatyň bütindünýä gaznasy (WWF) – 5 milliona golaý hemişelik tarapdarlary birleşdirýän we 100 gowrak ýurtlarda işleýän iri garaşsyz halkara tebigaty goraýyş guramalaryň biri.

WWF wezipesi – älemiň tebigy gurşawynyň ýokarlanýan ýaramazlaşmasynyň öňüni almak we adamyň hem-de tebigatyň sazlaşygyny gazanmak. Esasy maksat – Ýeriň biologiki köpdürliligini saklamak.

Saýt: wwf-ca