ÝABANY TEBIGATYŇ BÜTINDÜNÝÄ GAZNASY

цца

Ýabany tebigatyň bütindünýä gaznasy (WWF) – 5 milliona golaý hemişelik tarapdarlary birleşdirýän we 100 gowrak ýurtlarda işleýän iri garaşsyz halkara tebigaty goraýyş guramalaryň biri.

WWF wezipesi – älemiň tebigy gurşawynyň ýokarlanýan ýaramazlaşmasynyň öňüni almak we adamyň hem-de tebigatyň sazlaşygyny gazanmak. Esasy maksat – Ýeriň biologiki köpdürliligini saklamak.

WWF Russiýada 1988-nji ýylda öz işine başlady, 1994-nji ýylda bolsa, Ýabany tebigatyň bütindünýä gaznasynyň rus wekilçiligi açyldy. 2004-nji ýylda Russiýanyň WWF rus milli guramasy boldy. Bu wagtyň dowamynda biziň ýurdumyzda biz 47 sebitde 1000 meýdan taslamalaryny geçirdik we Russiýanyň tebigy baýlyklaryny saklamak boýunça işe 133 mln. ýewro maýa goýduk.

Saýt: wwf.ru